Serveis de la Cambra

Adm. Comunitats

Assessoria Jurídica

Assegurances

Adm. Finques

Arquitectura i oficina tècnica

Fiances

Economicofiscal

Gestoria Administrativa

la Cambra informa

S’estén fins al 9 de maig de 2021 la possibilitat de suspensió dels desnonaments de les llars vulnerables desembre 24, 2020 Categoria: Newscam, Normativa desnonament - El Consell de Ministres va aprovar abans d’ahir un Reial decret llei de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge, que introdueix noves mesures de protecció per a aquelles llars vulnerables que s'enfrontin a procediments de desnonament del seu habitatge Llegir més
Publicat el Decret Llei 37/2020, que preveu la suspensió dels llançaments instats per “grans tenidors” contra llars vulnerables novembre 16, 2020 Categoria: Newscam, Normativa desnonament - El passat dia 4 de novembre de 2020, va sortir publicat al DOGC el Decret Llei 37/2020, de reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19. En realitat el que fa aquesta norma és modificar la Llei 24/2015 i el Decret Llegir més