Serveis de la Cambra

Adm. Comunitats

Assessoria Jurídica

Assegurances

Adm. Finques

Arquitectura i oficina tècnica

Fiances

Economicofiscal

Gestoria Administrativa

la Cambra informa

Publicitat enganyosa en la compravenda d’habitatges Publicitat enganyosa en la compravenda d’habitatges maig 21, 2021 Categoria: Newscam, Nova construcció, Rehabilitació - En el cas que en el procés de compravenda d’un habitatge es presentin defectes o vicis constructius, els compradors podran exercitar contra la promotora a l’empara de la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) les accions pertinents que del contracte de compravenda se’n derivin. Però en la compravenda d’un habitatge de Llegir més
Pròrroga de tres mesos de les mesures que afecten els lloguers i desnonaments en la situació de covid-19 maig 7, 2021 Categoria: Newscam, Normativa desnonament, Propietat Vertical - En data 5 de maig de 2021 s’ha publicat el Reial Decret-Llei 8/2021, de 4 de maig “pel qual s’adopten les mesures urgents a l’ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual Llegir més