Serveis de la Cambra

Adm. Comunitats

Assessoria Jurídica

Assegurances

Adm. Finques

Arquitectura i oficina tècnica

Fiances

Economicofiscal

Gestoria Administrativa

la Cambra informa

Què és la ITE (2) ? abril 2, 2021 Categoria: Arquitectura i rehabilitació, Inspecció tècnica edificis, Newscam, Propietat Horitzontal, Propietat Vertical, Rehabilitació - Segurament en algun moment haurà sentit a parlar de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), de l'obligatorietat de fer-la, i de les conseqüències que pot tenir no donar compliment a aquesta obligació. En aquest segon article donarem resposta a aquests interrogants, com continuació del newscam "Què és la ITE (1)?". Llegir més
Què és la ITE (1) ? març 29, 2021 Categoria: Arquitectura i rehabilitació, Inspecció tècnica edificis, Newscam, Propietat Horitzontal, Propietat Vertical, Rehabilitació - Segurament en algun moment haurà sentit a parlar de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), de la obligatorietat de fer-la, i de les conseqüències que pot tenir no donar compliment a aquesta obligació. En aquest article donarem resposta a tots aquests interrogants. Quin és el marc normatiu que regula la Llegir més