Serveis de la Cambra

Adm. Comunitats

Assessoria Jurídica

Assegurances

Adm. Finques

Arquitectura i oficina tècnica

Fiances

Economicofiscal

Gestoria Administrativa

la Cambra informa

Pròrroga de fins a sis mesos dels contractes de lloguer abril 9, 2020 Categoria: Newscam, Propietat Vertical - En el butlletí newscam del passat 1 d'abril informàvem que, entre les mesures que el RDL 11/2020 va aprovar el 31 de març, figurava la facultat atorgada a l'inquilí de sol·licitar una pròrroga extraordinària per un termini màxim de sis mesos en els contractes de lloguer d'habitatge habitual que vencin dintre del Llegir més
Quan i com puc demanar la moratòria hipotecària? abril 6, 2020 Categoria: Newscam, Normativa hipoteques - El Reial Decret  8/2020, de 17 de març, permet ajornar les quotes del préstec hipotecari en determinats suposats, la qual cosa té una enorme transcendéncia social perquè moltes famílies tindrán menys ingressos en el curt termini i per tant grans dificultats per pagar la seva hipoteca. La norma planteja molts Llegir més