Serveis de la Cambra

Adm. Comunitats

Assessoria Jurídica

Assegurances

Adm. Finques

Arquitectura i oficina tècnica

Fiances

Economicofiscal

Gestoria Administrativa

la Cambra informa

Obligacions fiscals per a les comunitats de propietaris febrer 18, 2020 Categoria: Fiscal, Newscam - Un any més hem de recordar que les comunitats de propietaris estan obligades a presentar la declaració d’operacions amb tercers. Parlem del model 347, que s’ha de presentar obligatòriament amb les dades econòmiques corresponents a l’any 2019, tractant-se d’una presentació informativa, però de gran importància, ja que si es produeixen Llegir més
Preocupació sobre el contingut del Decret Llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge febrer 11, 2020 Categoria: Newscam, Normativa desnonament - El nostre butlletí, newscam de 31 de desembre de 2019, va tractar sobre la nova legislació aprovada per la Generalitat de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. Les associacions professionals del sector, promotors, agents immobiliaris, la Cambra de la Propietat de Barcelona, els Col·legis d'Administradors de Finques de Barcelona Llegir més