Fiances

“Un servei gratuït, amb cita prèvia.”

Servei personalitzat i de qualitat

La Cambra és una entitat gestora a efectes de fiances, que té signat un conveni de col·laboració amb l’Institut Català del Sòl a l’empara de la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes.

Servei personalitzat i de qualitat

La gran quantitat de disposicions jurídiques, tècniques i fiscals dictades per les diferents administracions públiques (municipal, autonòmica i estatal) que afecten el món immobiliari fa imprescindible encarregar la gestió de la comunitat a un equip de treball professional i amb capacitat de resposta.

A la Cambra coneixem el món de les comunitats, amb la seva problemàtica específica, i comptem amb un equip humà preparat amb programes i desenvolupaments informàtics que ens permeten donar un servei de qualitat personalitzat, amb una millora contínua.

Documentació per a efectuar el dipòsit de la fiança

Documentació que has de portar per a la devolució de la fiança

Admin 24 h
Un despatx virtual

La Cambra posa a disposició dels seus administrats un despatx virtual on podran realitzar consultes i accedir a les dades relacionades amb la seva comunitat amb tan sols connectar-se a aquesta pàgina web, a través de la qual s’accedeix a l’oficina 24 h. online de forma immediata i segura.

Sol·licita pressupost

Només cal que empleni el formulari, l’enviï i el nostre Departament d’Atenció al Soci es posarà en contacte amb vostè.