Assessoria jurídica

Experts en dret immobiliari. Defensem els seus interessos posant a la seva disposició el servei jurídic més complet.

La Cambra disposa d’una Assessoria Jurídica pròpia

Els nostres advocats estan especialitzats en la tramitació de tota mena de problemes relacionats amb l’àmbit civil de la propietat urbana. Des de l’Assessoria Jurídica volem solucionar els dubtes dels propietaris i, si cal, els ajudem a emprendre accions per defensar-ne els interessos.

L’assessorament és gratuït pels socis i per les comunitats associades a la Cambra.

La Cambra disposa d’una Assessoria Jurídica pròpia

Els nostres advocats estan especialitzats en la tramitació de tota mena de problemes relacionats amb l’àmbit civil de la propietat urbana. Des de l’Assessoria Jurídica volem solucionar els dubtes dels propietaris i, si cal, els ajudem a emprendre accions per defensar-ne els interessos.

L’assessorament és gratuït pels socis i per les comunitats associades a la Cambra.

Arrendaments Urbans

Els arrendaments urbans generen moltes qüestions als propietaris. L’Assessoria Jurídica de la Cambra ajuda els propietaris a resoldre les incidències que es produeixen durant el procés de lloguer de la seva finca.

Demandes als tribunals

L’Assessoria Jurídica de la Cambra està a disposició dels propietaris per defensar-ne els interessos davant dels tribunals. El servei abasta totes les matèries vers la propietat immobiliària i les comunitats de propietaris. L’oferim previ pressupost, amb preus especials pels associats.

Contractes

L’Assessoria Jurídica de la Cambra prepara i redacta tota mena de contractes relatius a immobles.

assesoria juridica 1

Desnonaments

L’incompliment de les obligacions dels arrendataris, especialment les de pagament del lloguer, en certs casos obliga el propietari a formular reclamacions judicials o extrajudicials. La interposició d’una demanda de desnonament serveix per exigir-ne el pagament i/o recuperar la possessió de l’habitatge.

L’equip d’advocats de la Cambra, especialistes en arrendaments urbans, ajudem els propietaris en tots els tràmits i reclamacions judicials o extrajudicials per a recuperar la plena propietat del seu immoble.

Herències i testaments

És important ser previsor i tenir preparat un testament donada la imprevisibilitat del moment de la defunció. Preventivament l’ajudem a planificar l’assignació de bens als familiars i l’informem de les figures jurídiques que es poden utilitzar al fer un testament . Produït el decés us ajudem en les qüestions relatives el repartiment de la herència i els conflictes que es puguin generar.

Dret de la construcció i l'edificació

A l’Assessoria Jurídica de la Cambra informem els propietaris sobre els drets i deures derivats de l’adquisició d’una vivenda o local i/o construcció d’un solar. També ajudem a resoldre els conflictes generats per la construcció o rehabilitació d’habitatges, l’existència de defectes de construcció o les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts en la compra-venda d’un habitatge.

Comunitats de propietaris

Des de l’Assessoria Jurídica de la Cambra ajudem a resoldre dubtes i conflictes que sorgeixen en les comunitats de propietaris.

Urbanisme

A l’Assessoria Jurídica de la Cambra aconsellem, tramitem o gestionem les qüestions relaciones amb el planejament urbanístic de la vostra propietat.

Oficina online

Des de casa seva, a través d’Internet, accedeixi al servei jurídic de la Cambra.

A través del servei Consultor Online, es contesten les consultes que es formulen i s’assessora en assumptes relacionats amb la propietat urbana.

El Consultor Online és un servei gratuït de la Cambra per a les comunitats associades.

Les respostes seran sempre realitzades per un advocat membre del servei jurídic de la Cambra, tindran el mer valor d’una consulta i seran fruit de la interpretació i el criteri de l’advocat segons el seu lleial saber i entendre.

assessoria juridica 2

Laboral

Si teniu a casa, a temps parcial o permanent, una Empleada de la Llar, ja sigui per fer feines domèstiques, o com assistenta per tenir cura de persones grans, de nens, o un jardiner, xofer i d’altres, en qualsevol cas, a partir de 1 de gener de 2012, s’estableix l’obligació de formalitzar contracte laboral, en proporció a les hores treballades.

En virtut d’aquesta normativa del Ministeri de Treball, el titular de la llar familiar o del domicili en el que es realitzin els serveis domèstics, es considera empleador, i haurà de cotitzar a la Seguretat Social en funció de les hores treballades per l’empleat/da.

L’incompliment d’aquesta normativa pot significar multes i/o reclamacions importants.

Servei bonificat per als socis de la Cambra.

Admin 24 h
Un despatx virtual

La Cambra posa a disposició dels seus administrats un despatx virtual on podran realitzar consultes i accedir a les dades relacionades amb la seva comunitat amb tan sols connectar-se a aquesta pàgina web, a través de la qual s’accedeix a l’oficina 24 h. online de forma immediata i segura.

Sol·licita pressupost

Només cal que empleni el formulari, l’enviï i el nostre Departament d’Atenció al Soci es posarà en contacte amb vostè.