Assegurances

A la Cambra, com a entitat especialitzada en la Propietat Urbana, sabem allò que preocupa i interessa als propietaris i a les comunitats. Amb Cambrassegur, correduria d’assegurances especialitzada, presentem una gamma d’assegurances especialment pensades i ajustades a les seves necessitats.

ASSESSORAMENT I TRAMITACIÓ DE SINISTRES​

La Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme actua com a auxiliar de la mediació de Cambrassegur, Corredoria d’assegurances. Està inscrita en el Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances, corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs, regulat en l’article 52 de la Llei 26/2006 amb el número de la DGPFA J300GC. Té concertada Assegurança de Responsabilitat Civil i capacitat financera de conformitat amb el que estableix l’article 27 de la Llei 26/2006.

Assessorament i tramitació de sinistres

La Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme actua com a auxiliar de la mediació de Cambrassegur, Corredoria d’assegurances. Està inscrita en el Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances, corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs, regulat en l’article 52 de la Llei 26/2006 amb el número de la DGPFA J300GC. Té concertada Assegurança de Responsabilitat Civil i capacitat financera de conformitat amb el que estableix l’article 27 de la Llei 26/2006.

assegurança de llar

Assegurança pensada especialment per a l’habitatge propi –domicili habitual o segona residència–, que cobreix els danys que es produeixen amb més freqüència, tant en el continent (immoble, portes, tancaments, canalitzacions…) com en el contingut (mobles, objectes, roba…).

Principals cobertures

assegurança de local

Assegurança especialment pensada per a propietaris de locals de negoci llogats, que cobreix els danys que es produeixen amb més freqüència en el continent (immoble, portes, tancaments, instal·lacions de serveis i subministraments, canalitzacions…) més una cobertura personal molt àmplia davant incidències amb els llogaters.

Principals cobertures

Recordi que la prima de l’assegurança és 100% deduïble, com a despesa, en la declaració de l’IRPF.

Lloguer garantit i propietat tranquil·la

Assegurances especialment pensades per a propietaris de pisos llogats que vulguin les millors cobertures i, en el seu cas, la recuperació de lloguers impagats.

Principals cobertures

assegurança d'edifici

Assegurança especialment pensada per a edificis en règim de comunitat de propietaris.

Promoció assegurada

Assegurances especialment pensades per a promotors i constructors d’edificis destinats a ús residencial o a usos d’oficines o industrials, i també a la construcció d’obra pública.

Admin 24 h
Un despatx virtual

La Cambra posa a disposició dels seus administrats un despatx virtual on podran realitzar consultes i accedir a les dades relacionades amb la seva comunitat amb tan sols connectar-se a aquesta pàgina web, a través de la qual s’accedeix a l’oficina 24 h. online de forma immediata i segura.

Sol·licita pressupost

Només cal que empleni el formulari, l’enviï i el nostre Departament d’Atenció al Soci es posarà en contacte amb vostè.