Arquitectura i oficina tècnica

“La solució de molts tràmits.”

La Cambra li resol els tràmits que requereixen d’un arquitecte.

A la Cambra té a la seva disposició un arquitecte per a totes les qüestions que requereixin la intervenció, certificació o signatura d’un titulat superior en arquitectura.

Consultes tècniques

La Cambra li ofereix assessorament en urbanisme i arquitectura.

Podrà plantejar al nostre servei aquelles qüestions tècniques en l’àmbit d’ús, conservació i rehabilitació, urbanisme, vicis de construcció, valoracions, etc. que afecten el seu immoble.

Les consultes són gratuïtes per als socis.

Cèdules d'habitabilitat

Els passos a realitzar per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat són els següents:

 1. Visita d’inspecció a l’immoble subjecte de la sol·licitud.
 2. Emissió del certificat per a la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat.
 3. Visat del certificat al Col·legi Professional.
 4. Sol·licitud i pagament de les taxes al Departament d’Habitatge de la Generalitat.
 

En el cas que encarregui al nostre servei la tramitació i obtenció de la cèdula d’habitabilitat, vostè no s’haurà de preocupar de res, atès que nosaltres gestionem tot el procés perquè rebi la seva cèdula d’habitabilitat original en el termini més breu possible.

Valoracions, peritatges i informes tècnics

Valoracions

Sovint ens troben en situacions on convé disposar d’una valoració objectiva d’un o de diversos immobles, sigui per conèixer-ne el valor previ a la posada a la venda; per raons fiscals o per realitzar un just repartiment d’una herència. En tots aquests casos, els nostres tècnics li faran una valoració objectiva dels seus immobles.

Peritatges

Especialment útils són els peritatges per avaluar els danys que un veí ens hagi pogut produir, o quan detectem defectes de construcció al adquirir un habitatge. També quan tenim discrepàncies amb el constructor de la nostra casa. En aquestes i moltes altres situacions a la Cambra disposarà d’un arquitecte o arquitecte tècnic que descriurà amb rigor aquestes incidències i en valorarà les conseqüències, com a punt de partida per a les reclamacions judicials o extrajudicials.

Informes

Sovint apareixen en el edificis humitats, esquerdes, despreniments…; per a avaluar la gravetat de les patologies i decidir com reparar-les, la millor opció es disposar d’un informe que les descrigui, ens informi de les causes i proposi solucions. Els arquitectes i arquitectes tècnics de la Cambra estan especialitzats en aquets temes i podran realitzar l’informe que precisi.

Visita i diagnosi a domicili

Els Serveis Tècnics de la Cambra visiten a domicili els immobles dels propietaris que ho demanen per fer-ne una diagnosi per detectar-ne patologies i oferir l’assessorament necessari. Es confecciona un informe on s’avaluarà el risc de les deficiències detectades (si és el cas) que es proporcionarà als propietaris. La visita i diagnosi de l’immoble es fa mitjançant la concertació de cita prèvia.

Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)

La Cambra posa a disposició de tots els propietaris i de les comunitats els nostres arquitectes i arquitectes tècnics per fer els tràmits corresponents per tal d’obtenir de la Generalitat, el Certificat d’aptitud de l’edifici (ITE)

¿Que es la Inspecció Técnica de l’edifici?

La Inspecció Técnica d’Edificis (ITE) és una revisió obligatòria que han de passar tots els edificis d’habitatges que tinguin més de 45 anys.

Consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment.

El Tècnic confecciona un informe que avalua l’estat de conservació de l’edifici, els elements exteriors (façanes, cobertes, mitgeres), els elements estructurals, i las instal·lacions comunitàries. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

¿Qui està obligat a fer la ITE?

Estan obligats a passar la ITE els edificis d’habitatges plurifamiliars (més d’un habitatge) i els habitatges unifamiliars (cases) si estan en contacte amb la via pública, amb zones d’ús públic o finques adjacents, a una distància de 1,5 m. Això vol dir que les cases aïllades queden excloses de l’obligatorietat, també queden exclosos aquells habitatges unifamiliars que tinguin cèdula d’habilitabilitat vigent.

En quins casos es obligatori :

 • De més de 45  anys d’antiguitat
 • Que vulguin acollir-se a ajuts públics per la seva rehabilitació
 • Quan ho determinin els programes o les ordenances municipals
 • Quan l’Administració específicament ho determini per causes justificades com ara situacions de risc, deficiències o per la seva ubicació en àrees de conservació i rehabilitació

Obligatorietat pels habitatges unifamiliars, segons la seva antiguitat :

 • Anteriors al 1900 : fins el 31 de desembre 2016
 • Entre els anys 1901 i 1930 : fins el 31 de desembre 2017
 • Entre els anys 1931 i 1950 : fins el 31 de desembre 2018
 • Entre els anys 1951 i 1960 : fins el 31 de desembre 2019
 • Entre els anys 1961 i 1975 : fins el 31 de desembre 2020
 • A partir de 1975 : l’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Obtenció de la ITE

Una vegada obtingut l’informe tècnic, cal sol.licitar a l’Administració el certificat d’aptitud de l’edifici

Segons les deficiències que constin a l’informe, es pot trobar la següent resolució:

Tipus de deficiències Tipus de resolucions de certificat d’aptitud Vigència
Sense deficiències Apte sense deficiències 10 anys
Amb deficiències lleus Apte amb deficiències lleus 10 anys
Amb deficiències importants Apte provisional amb informes de verificació cada 2 anys 6 anys
Amb deficiències greus i/o molt greus i amb mesures cautelars degudament executades Apte cautelarment amb informes de verificació com a mínim un cop l’any 3 anys
Amb deficiències greus i/o molt greus i sense mesures cautelars degudament executades Resolució denegatoria de l’aptitud
 • Un cop obtingut el certificat d’aptitud de l’edifici, els propietaris hauran d’aprovar un programa de rehabilitació  i la corresponent provisió de fons que permeti realitzar aquesta actuació. La reparació de les deficiències es podrà afrontar en diverses fases segons la seva gravetat. El programa de rehabilitació haurà de comptar amb la supervisió d’un tècnic qualificat.

  Gestió de planejament urbanístic

  Els Serveis Tècnics de la Cambra el poden ajudar a trobar solucions a les qüestions urbanístiques que afectin a les seves finques, ens encarreguem de la gestió urbanística d’expedients en Ajuntaments i de la tramitació d’instruments de planejament i gestió urbanística.

   Certificat energètic

   Per tal que tots tinguem coneixement de l’eficiència energètica del nostre habitatge/local i prenguem consciència de l’energia que se’ns “escapa“ per les finestres, parets o sostres, les administracions han creat amb caràcter obligatori el Certificat d’Eficiència Energètica, del tot indispensable pels tràmits de llogar o vendre un habitatge/local (cal disposar del certificat previ a fer publicitat de l’immoble per evitar ser sancionats) o per demanar una subvenció.

   Els Serveis Tècnics de la Cambra ens encarreguem de fer l’avaluació a l’habitatge/local i tramitar el certificat energètic, obligatori des de 2013.

   Per determinar les “condicions energètiques” d’un immoble fem una avaluació de l’habitatge/local i del seu “comportament” energètic potencial. Analitzem els tancaments de que disposa l’habitatge/local per saber quina funció tèrmica tenen; les façanes; el sistema de calefacció i d’aigua calenta, entre d’altres.

   L’informe fixa la qualificació energètica de l’habitatge/local i proposem mesures per millorar-ne el comportament energètic. El certificat té una validesa de 10 anys.

   Direcció tècnica d'obres i rehabilitació

   L’equip de professionals de la Cambra treballa per assolir, dins els paràmetres de temps, cost i qualitat, els objectius establerts pel propietari.

   El propietari ens encomana una feina i l’equip de professionals de la Cambra gestiona i controla tot el seu desenvolupament.

   La proposta de serveis inclou:

   1. Estudi previ dels treballs a executar.
   2. Memòria, amidament i pressupost inicial de la rehabilitació.
   3. Seguiment i control dels treballs.
   4. Estudi bàsic de seguretat i salut.

   Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució.

   Contacta amb nosaltres

   Accepto rebre informació comercial, fins i tot per correu electrònic.
   He llegit i accepto la Política de Privacitat (*)

   INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES DE CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MATARÓ I EL MARESME

   Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment a qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a inforgpd@cambrapropietat.cat. Informació Addicional: Pot ampliar la informació a l'enllaç d'Avisos Legals.

   * Tots els camps amb asterisc són obligatoris.