Arquitectura i oficina tècnica

La Cambra disposa de serveis tècnics propis especialitzats en el manteniment i conservació d’immobles. També us podem ajudar en l’estudi i execució de reformes que precisi la seva llar, analitzem patologies, així com també actuacions administratives que requereixin la intervenció d’un tècnic.

La Cambra li resol els tràmits que requereixen d’un tècnic.

A la Cambra té a la seva disposició un tècnic per a totes les qüestions que requereixin la intervenció, certificació o signatura d’un tècnic.

La Cambra li resol els tràmits que requereixen d’un tècnic.

A la Cambra té a la seva disposició un tècnic per a totes les qüestions que requereixin la intervenció, certificació o signatura d’un tècnic.

Valoracions, peritatges i informes tècnics

Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)

Certificat energètic

Per tal que tots tinguem coneixement de l’eficiència energètica del nostre habitatge/local i prenguem consciència de l’energia que se’ns “escapa“ per les finestres, parets o sostres, les administracions han creat amb caràcter obligatori el Certificat d’Eficiència Energètica, del tot indispensable pels tràmits de llogar o vendre un habitatge/local (cal disposar del certificat previ a fer publicitat de l’immoble per evitar ser sancionats) o per demanar una subvenció.

Els Serveis Tècnics de la Cambra ens encarreguem de fer l’avaluació a l’habitatge/local i tramitar el certificat energètic, obligatori des de 2013.

Per determinar les “condicions energètiques” d’un immoble fem una avaluació de l’habitatge/local i del seu “comportament” energètic potencial. Analitzem els tancaments de que disposa l’habitatge/local per saber quina funció tèrmica tenen; les façanes; el sistema de calefacció i d’aigua calenta, entre d’altres.

L’informe fixa la qualificació energètica de l’habitatge/local i proposem mesures per millorar-ne el comportament energètic. El certificat té una validesa de 10 anys.

Direcció tècnica d'obres i rehabilitació

L’equip de professionals de la Cambra treballa per assolir, dins els paràmetres de temps, cost i qualitat, els objectius establerts pel propietari.

El propietari ens encomana una feina i l’equip de professionals de la Cambra gestiona i controla tot el seu desenvolupament.

Cèdules d'habitabilitat

Principals cobertures

En el cas que encarregui al nostre servei la tramitació i obtenció de la cèdula d’habitabilitat, vostè no s’haurà de preocupar de res, atès que nosaltres gestionem tot el procés perquè rebi la seva cèdula d’habitabilitat original en el termini més breu possible.

Consultes tècniques

La Cambra li ofereix assessorament en urbanisme i arquitectura.

Podrà plantejar al nostre servei aquelles qüestions tècniques en l’àmbit d’ús, conservació i rehabilitació, urbanisme, vicis de construcció, valoracions, etc. que afecten el seu immoble.

Les consultes són gratuïtes per als socis.

Visita i diagnosi a domicili

Els Serveis Tècnics de la Cambra visiten a domicili els immobles dels propietaris que ho demanen per fer-ne una diagnosi per detectar-ne patologies i oferir l’assessorament necessari. Es confecciona un informe on s’avaluarà el risc de les deficiències detectades (si és el cas) que es proporcionarà als propietaris. La visita i diagnosi de l’immoble es fa mitjançant la concertació de cita prèvia.

Gestió de planejament urbanístic

Els Serveis Tècnics de la Cambra el poden ajudar a trobar solucions a les qüestions urbanístiques que afectin a les seves finques, ens encarreguem de la gestió urbanística d’expedients en Ajuntaments i de la tramitació d’instruments de planejament i gestió urbanística.

Admin 24 h
Un despatx virtual

La Cambra posa a disposició dels seus administrats un despatx virtual on podran realitzar consultes i accedir a les dades relacionades amb la seva comunitat amb tan sols connectar-se a aquesta pàgina web, a través de la qual s’accedeix a l’oficina 24 h. online de forma immediata i segura.

Sol·licita pressupost

Només cal que empleni el formulari, l’enviï i el nostre Departament d’Atenció al Soci es posarà en contacte amb vostè.