Testaments i herències

Convé fer testament?

Sí, és aconsellable.
La manca de testament fa que la successió sigui més cara i complicada ja que s’haurà de determinar qui és o qui són els cridats a heretar mitjançant la declaració d’hereus ab intestato.

Per altra banda, el testament pot deixar en millor posició al cònjuge vidu en donar-li més drets que per llei li correspondrien.

En el cas de no tenir familiars, és important fer testament, atenent que en si no n’hi ha, heretarà l’Estat o la comunitat autònoma.

S’ha de tenir en compte que els costos notarials per atorgar testament són molt mòdics.

Quins impostos hem de pagar per l’herència que hem rebut?

L’herència merita l’impost sobre successions i l’impost municipal sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (conegut com a plus-vàlua).

Hem heretat un pis entre tres germans a parts iguals, s’ho pot quedar un sol dels germans?

En principi, el pis quedarà proindivís entre els tres germans. Si s’adjudica a un sol d’ells, els altres germans hauran de ser compensats econòmicament.

Quan es merita l’impost sobre successions ?

El dia de la defunció del causant.

Quan es merita l’impost sobre donacions?

El dia en que es formalitza la donació

En quin termini tinc que presentar la liquidació de l’impost sobre successions?

En el termini de 6 mesos des de la data de defunció. (Es pot demanar, dintre dels cinc primers mesos des de la data de defunció una pròrroga del termini per sis mesos més amb l’obligació d’abonar interessos de demora pels dies prorrogats).

Què és un testament vital?

El document de voluntats anticipades (DVA), també denominat testament vital, és un document dirigit al metge o metgessa responsable, en el qual una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat.

El document també serveix per designar un representant que actuï com a interlocutor o interlocutora vàlid o vàlida amb el metge o l’equip sanitari, en el cas que no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa. Aquest document s’ha de formalitzar, a través de notari o davant de tres testimonis.

Cal incorporar aquest document a la història clínica del pacient.

Per tal de facilitar-ne l’accés als metges que l’han de tenir en compte, el DVA es pot inscriure al Registre de voluntats anticipades del Departament de Salut. D’aquesta manera el document queda incorporat a la història clínica compartida dels pacients i també pot ser visualitzat a la resta de l’Estat espanyol.

Què és una autotutela?

És un instrument que faculta a la persona major d’edat i amb capacitat d’obrar, a designar per sí mateixa, mitjançant document públic notarial, un tutor o tutors per al cas de què en el futur esdevingui incapaç, podent incloure també en la referida escriptura disposicions referents, tant a la cura de la seva persona com o a l’administració dels seus béns.

Què és un patrimoni protegit?

És un instrument jurídic que té per finalitat la designació d’uns determinats béns (diners, immobles, drets, títols, etc.) a fi de que amb ells i amb els beneficis que se’n derivin de la seva administració, es pugui fer front a les necessitats vitals ordinàries i extraordinàries de la persona amb discapacitat.

Es regula a través de la llei de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat, i es pot aplicar a persones amb discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% o a persones amb discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%

Contacta amb nosaltres

Accepto rebre informació comercial, fins i tot per correu electrònic.
He llegit i accepto la Política de Privacitat (*)

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES DE CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MATARÓ I EL MARESME

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment a qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a inforgpd@cambrapropietat.cat. Informació Addicional: Pot ampliar la informació a l'enllaç d'Avisos Legals.

* Tots els camps amb asterisc són obligatoris.