Economicofiscal

Sóc autònom, quines obligacions fiscals tinc?

Les principals obligacions fiscals són:

  1. En l’àmbit del IRPF: els pagaments a compte del IRPF i el propi IRPF; si tens treballadors, les retencions als treballadors i el resum anual de retencions; si ocupes el local en lloguer, les retencions de lloguers i el resum anual de lloguers.
  2. En l’àmbit de l’IVA: les liquidacions trimestrals; el resum anual i la declaració d’operacions amb tercers.
He llogat un local, he de presentar la liquidació de l’IVA?

Sí. Has de repercutir l’IVA sobre el total de les quantitats que figurin en el rebut i has de presentar el model 303 cada trimestre. També has de presentar el model 390 i, en el seu cas, el model 347.

Tinc un local i dos pisos llogats, he de declarar l’IVA?

Sí, aplicant la regla de prorrata.

Les comunitats de propietaris, han de presentar el model 347 a Hisenda?

Les comunitats de propietaris venen obligades a presentar el model 347 per informar a Hisenda sobre operacions amb terceres persones que superin els 3.005,06 euros anuals (com per exemple, factures d’obres, fontaneria, empreses d’ascensors, etc.).

Pel que fa als arrendaments: els d’habitatge (la porteria, per exemple), no queden inclosos en aquesta obligació al tractar-se d’arrendaments exempts. En canvi l’arrendament de locals o altres elements comunitaris (com podrien ser la façana o el terrat), sí que han de ser declarats en el model 347 al estar subjectes a IVA.

No entren en l’obligació de declarar les factures de: subministraments d’electricitat de consums comunitaris; subministraments d’aigua per a consum comunitari; assegurances de béns i drets relacionats amb zones i elements comuns.

Aquesta quantitat és la suma de totes les operacions de l’exercici (IVA inclòs) amb un determinat client, independentment de l’import individual de cada factura.

He de declarar algun impost si llogo un pis?

La formalització d’un contracte d’arrendament d’habitatge està subjecta a l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), estant obligat al seu pagament l’inquilí. S’ha de precisar que els arrendaments de locals de negoci, o qualsevol altra finca que no sigui per a ús d’habitatge, no estan subjectes a ITP, sinó a IVA. El pagament de l’ ITP s’ha de realitzar en un termini de 30 dies des de la firma del contracte d’arrendament, i s’abona pel total temps de duració del lloguer. La quota a ingressar és el 0,5% de la base imposable. La base imposable serà la quantitat total que s’hagi de satisfer per tot el període de duració del contracte. Quan no consti l’esmentat període, es girarà la liquidació computant-se sis anys, sens perjudici de les liquidacions addicionals que s’hagin de practicar, cas de continuar vigent després de dit període temporal.

Quan tinc obligació de fer la declaració de la Renda?

Cada any Hisenda determina l’import mínim de rendiments de treball i altres ingressos que marquen l’obligació, o no, d’efectuar la declaració de la renda.

Contacta amb nosaltres

Accepto rebre informació comercial, fins i tot per correu electrònic.
He llegit i accepto la Política de Privacitat (*)

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES DE CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE MATARÓ I EL MARESME

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment a qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a inforgpd@cambrapropietat.cat. Informació Addicional: Pot ampliar la informació a l'enllaç d'Avisos Legals.

* Tots els camps amb asterisc són obligatoris.