finanza, monete, dito, economia, affari, guadagni,

LÍMIT A LA REVALORITZACIÓ DELS LLOGUERS IMPOSAT PEL GOVERN ESPANYOL

El Consell de Ministres del 29 de març (BOE de 30-03-2022) ha aprovat el Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, que recull una sèrie de mesures per pal·liar els efectes de la guerra d’Ucraïna. Entre aquestes mesures hi ha l’article 46 que limita els increments de renda amb motiu de les clàusules d’actualització pactades entre arrendadors i arrendataris. La redacció no fa referència a un percentatge numèric exprés, sinó que es remet a l’Índex de Garantia de Competitivitat (IGC) que determina l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la darrera publicació del qual ho estableix en 2,02%. En definitiva, la norma s’immisceix en les relacions entre arrendadors i arrendataris i deixa sense efecte els pactes entre les parts que normalment es basen en l’aplicació de l’Índex de Preus al Consum que també publica l’INE i que aquest any a març 2022 assolia un 9,8 anual, per tant, 7,78 punts superiors a l’ÍGC que constitueix el sostre d’increment de les actualitzacions de renda segons el Reial decret llei.

Es pot perfectament qüestionar la legalitat d’aquesta mesura, ja que és molt discutible que els efectes de la Llei d’Arrendaments Urbans es puguin limitar de manera substancial mitjançant un Reial decret llei.

Per altra part, la ingerència i les immissions de l’administració en els drets dels particulars s’ha convertit en quelcom quotidià i ja no sorprenen a ningú. Estem davant d’un context de mesures legals reiterades contra els propietaris que estan provocant inseguretat jurídica i que carreguen en ells novament la solució del problema de l’habitatge.

A quins contractes afecta la mesura?

Als contractes d’arrendament d’habitatge habitual signats amb posterioritat a l’1 de gener de 1995 i que la renda hagi de ser actualitzada dins del període del 31 de març al 30 de juny de 2022.
Queden exclosos els contractes d’arrendament d’ús diferent a habitatge -locals, contractes de temporada, etc.-.

A qui afecta aquesta limitació?

La norma distingeix segons el propietari-arrendador sigui GRAN TENIDOR (persona física o jurídica titular de més de 10 immobles urbans d’ús residencial, exclosos garatges i trasters) o quan el propietari-arrendador NO ÉS GRAN TENIDOR.
1. GRAN TENIDOR: se’ls imposa l’obligació de pactar amb el llogater l’actualització, però sense poder superar en cap cas el que marqui l’IGC (aprox. 2%). Per tant, les parts podran pactar una actualització inferior al que marqui l’IGC, pero no superior a aquest índex.
2. RESTA DE PROPIETARIS: podran pactar lliurement l’increment de la renda amb els llogaters, i només s’imposarà el límit de no superar l’IGC si no s’arriba a cap pacte.

Efectes de la norma

No té efectes retroactius i només és d’aplicació per a les rendes que s’hagin d’actualitzar durant el període entre 31 de març i 30 de juny de 2022.

Per a qualsevol dubte o qüestió podeu adreçar-vos al nostre departament jurídic.