L’AJUNTAMENT DE MATARÓ HA POSAT EN MARXA UN PROGRAMA D’INSPECCIÓ D’HABITATGES BUITS 2021

Al departament jurídic de la Cambra de la Propietat, estem rebent un nombre important de consultes dels nostres socis, motivades pel fet d’haver rebut de l’Ajuntament requeriment d’inspecció d’habitatges de la seva propietat per verificar si es troben en algun dels dos supòsits següents: 1) una desocupació permanent i injustificada...