Novetats del llibre sisè del Codi civil de Catalunya: el pacte de condició resolutòria (4)

La Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, introdueix novetats importants. En aquest article volem destacar alguns aspectes innovadors referents al pacte de condició resolutòria en les compravendes d’immobles. Tradicionalment s’entenia que, en cas d’impagament del...