endollaELteuVEHICLE_

ENDOLLA EL TEU VEHICLE!

El cost dels carburants, la cada vegada més extensa limitació de la circulació dels vehicles més contaminats a les grans ciutats i les seves àrees metropolitanes, els esforços de les administracions públiques per fomentar una mobilitat sostenible des del punt de vista mediambiental, juntament amb la consciència dels ciutadans per millorar la qualitat de l’aire, i conseqüentment la salut de les persones, han fet que els vehicles elèctrics siguin la principal alternativa tecnològica per a la seva mobilitat.

De fet, tots els pàrquings col·lectius en edificis en règim de propietat horitzontal de nova construcció posteriors al mes de juny de 2015, han d’incloure obligatòriament la instal·lació elèctrica específica per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

 

Punt de subministrament d’electricitat

Potser ha arribat l’hora de canviar el seu vehicle, i està valorant la possibilitat d’adquirir-ne un d’elèctric, però el pàrquing on l’aparcarà, no disposa de la infraestructura necessària per a subministrar energia als vehicles elèctrics.

Aquest fet, però, no li impedeix a què vostè pugui disposar d’un punt de subministrament d’electricitat a la seva plaça d’aparcament per carregar les bateries del seu vehicle. Tant és així que el Codi Civil de Catalunya, regula el procediment i els quòrums necessaris per poder adequar les instal·lacions del pàrquing a aquesta nova realitat, i que en un futur no massa llunyà esdevindrà una demanda generalitzada per part de la resta d’usuaris.

 

Transició cap a una mobilitat sostenible

D’aquí que les Comunitats de Propietaris de pàrquings es trobin en la necessitat de regular i dissenyar quina és la millor manera de fer aquesta transició cap a una mobilitat sostenible, i aprofitant els ajuts públics que concedeix la Generalitat de Catalunya per a aquests tipus d’instal·lacions, facilitin als seus usuaris la infraestructura necessària.

A aquest efecte, la Comunitat de Propietaris pot optar per diferents opcions, totes elles vàlides, però amb un cost diferent en funció de quina sigui l’escollida. En resum, es pot optar per simplement autoritzar als usuaris que ho vagin sol·licitant, amb el corresponent caos de cables i diferents instal·lacions individuals que existiran, i amb els corresponents problemes que aquest fet pot comportar; o bé, fer un plantejament de futur i dotar al pàrquing de la infraestructura comunitària que millor s’adapti a les seves necessitats.

En tot cas, i sigui quina sigui l’opció escollida, els treballs necessaris per a aquesta instal·lació s’hauran d’executar per un Instal·lador Certificat per la Generalitat de Catalunya.

La tasca dels nostres professionals abasta totes les fases del procediment.

Com em pot ajudar la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i El Maresme?

Tant si ets un propietari particular, com si es tracta d’una Comunitat de Propietaris, des dels departaments d’Oficina Tècnica i d’Administració de Finques de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i El Maresme, t’assessorarem sobre quina és la millor opció per al teu cas, i t’aclarirem tots els dubtes que se’t puguin plantejar.

La tasca dels nostres professionals abasta totes les fases del procediment, des de la redacció de la convocatòria i de l’acord de la Junta de Propietaris, el projecte tècnic de la instal·lació, l’execució dels treballs projectats i acordats per la Comunitat, així com la tramitació dels ajuts públics existents per a aquests tipus d’instal·lacions.

Departament d’Administració de Finques

Departament d’Oficina Tècnica