evolucio

Els lloguers toquen sostre a Mataró

En el primer trimestre de 2019, els preus dels lloguers han tocat sostre a Mataró. El mercat comença a mostrar símptomes d’esgotament. S’ha de tenir en compte que l’escalada que les rendes han experimentat aquests darrers anys a la ciutat ha estat del 30%, amb un increment exponencial de la demanda i en un context en què els sous amb prou feines han crescut.

Les últimes dades oficials que ha fet públiques la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat, a partir de les fiances dipositades a l’Incasòl en el moment de formalitzar el contracte, assenyalen que en el primer trimestre d’enguany la renda mitjana d’un nou lloguer a la ciutat de Mataró es va situar en 637€ mensuals, quan en els dos trimestres anteriors (el 3r i 4t trimestre de 2018) es va fixar en 641€ i 635€ mensuals, el que ens indica que els preus es comencen a moderar. Una explicació del fet que els preus comencin a tocar sostre la trobem en la voluntat de l’arrendador d’abaixar els preus per ajustar-se al lloguer que és assumible per al llogater, ja que en cas contrari els propietaris s’arrisquen a tenir els pisos desocupats i perdre rendibilitat perqué estarien buits.

Durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de març passats es van signar a Mataró un total de 765 nous contractes d’arrendament, que van representar un increment d’un 6% respecte als formalitzats el primer trimestre de l’any passat, que havien estat 721.

La veritat és que la recerca d’un habitatge assequible fa anar de corcoll milers de ciutadans. Per assequible s’entén un habitatge a què no s’hagi de destinar més d’un terç del sou i en aquests moments la realitat és ben diferent. Un 42% dels ciutadans de l’àrea metropolitana que viuen de lloguer destinen un 40% dels ingresos a pagar l’arrendament, cosa que podría estar afectant unes 300.000 persones, segons càlculs de l’Observatori de l’Habitatge Metropolità.

També s’està produint una certa moderació en el preu mitjà al conjunt de la comarca, ja que encara que aquest 1er. trimestre de 2019 es va situar en 716€ al mes, l’augment va representar sols un 1,4% respecte els dos trimestres anteriors en què el lloguer mitjà va ser de 706€. Aquesta mateixa tendència s’observa a Premià de Mar i Pineda de Mar, poblacions on els lloguers mensuals de mitjana van situar-se en el 1er trimestre d’enguany en els 745€ i 546€, respectivament, valors pràcticament iguals al 4rt. Trimestre de 2018, sent l’excepció Calella on els preus si que han experimentat un fort increment aquest 1er. trimestre de 2019, arribant als 541€ mensuals, quan en els quatre trimestres de 2018 havien fluctuat entre els 515€ i els 517€.

Per últim, hem de destacar que en el conjunt de Catalunya, tres municipis del Maresme encapçalen els preus més alts durant els tres primers mesos d’aquest any: Sant Vicenç de Montalt (1.463€), seguit de Cabrils (1.236€) i Alella (1.155€). A continuación es van situar Sant Cugat del Vallès (1.136€) i Begues (1.061€).