“al servei dels propietaris”

 

La Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme és una entitat sense ànim de lucre, al servei dels propietaris. La seva missió és vetllar pels interessos de les persones que disposen d’un habitatge propi, un pis, un local, una plaça d’aparcament o qualsevol tipus d’immoble. També, és un organisme especialitzat en la gestió dels assumptes relacionats amb les comunitats de propietaris.

La finalitat de la Cambra rau en oferir una cobertura i protecció integral a tots els seus associats, desenvolupant un ampli ventall de serveis que inclouen tots els relacionats a l’àmbit jurídic, fiscal o tècnic, així com la gestió de fiances, assegurances personalitzades, prestació de serveis administratius, entre d’altres. A més, la Cambra proposa a les administracions públiques canvis i millores normatives o d’actuació que són d’utilitat per a la propietat urbana.

Amb més d’un segle d’història i amb una àmplia cartera de serveis professionals, la Cambra s’ha convertit en una entitat dirigida íntegrament al servei de propietaris i propietàries de finques urbanes.

 

 

 

La Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme és una entitat que gaudeix d’una experiència de més de cent anys. En el llarg recorregut de la seva existència, la Cambra ha passat per diverses situacions. Inicialment era una associació privada de propietaris. Després aquesta associació va ser reconeguda com a Cambra Oficial i va passar a dependre del Ministerio de Trabajo com un cos consultiu de l’administració pública i de prestació de serveis als propietaris urbans. Al cap d’uns anys, la dependència va ser transferida al Ministerio de la Vivienda i des de l’any 1982 la tutela administrativa de totes les Cambres de la Propietat de Catalunya és assumida per la Generalitat de Catalunya. En el transcurs dels anys la Cambra ha intervingut en moltes qüestions de naturalesa diversa, tant de caràcter públic com privat, sempre en relació amb la propietat urbana i sempre en interès dels propietaris afectats.

Història de la Cambra. (PDF en nova pàgina) Des dels seus inicis fins l’obertura de la nova seu al 2006.

 

 

 

 

 

La Cambra està regida per un Junta de Govern formada pel president, el vicepresident, el tresorer, el comptador, quatre vocals i el secretari-gerent. Aquesta junta es renova per meitat cada 3 anys mitjançant eleccions en qué tots els socis poden participar com a elegibles i com a electors. A més, anualment es cel·lebra l’Assemblea General Ordinària de socis, mitjançant compromissaris elegits expresament a l’efecte, i en la qual es sotmeten a aprovació els comptes de l’exercici anterior, el pressupost de l’exercici següent i demés assumptes previstos a l’ordre del dia. En cas convenient, també es pot cel·lebrar Assemblea Extraordinària per tal de tractar assumptes d’urgència.

La Cambra esta presidida pel Sr. Josep Maria Font Spa i la junta està formada pels membre següents:

Vicepresidenta: Sra Carme Llaugé Gómez

VocalsSra. Araceli García Pérez

Vocals: Sr. Jordi Maymí Colominas

Gerent: Sr. Joan Antoni Pous Canaleta               Secretari : Sr. Antoni Martí Fàbregas

 

La Cambra de la Propietat té caràcter comarcal i actualment comprèn totes les poblacions de la comarca del Maresme. Les poblacions de la nostra àrea d’influència són les següents:

ALELLA • ARENYS DE MAR • ARENYS DE MUNT • ARGENTONA • CABRERA DE MAR • CABRILS • CALDES D’ESTRAC • CALELLA • CANET DE MAR • DOSRIUS • EL MASNOU • MALGRAT DE MAR • MATARÓ • MONTGAT • ÒRRIUS • PALAFOLLS • PINEDA DE MAR • PREMIÀ DE DALT • PREMIÀ DE MAR • SANT ANDREU DE LLAVANERES • SANT CEBRIÀ DE VALLALTA • SANT ISCLE DE VALLALTA • SANT POL DE MAR • SANT VICENÇ DE MONTALT • SANTA SUSANNA • TEIÀ • TIANA • TORDERA • VILASSAR DE DALT • VILASSAR DE MAR