Reunió de comunitat digital, videoconferencia.

COMUNITATS DE PROPIETARIS. NOVES MESURES PER FER FRONT A LA COVID-19

Mitjançant els Decrets llei 28/2021, de 21 de desembre, i 1/2022, d’11 de gener, s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en les  Comunitats de Propietaris.

 

En resum, aquestes noves mesures són:

  • Distància de seguretat interpersonal
   Distància de seguretat interpersonal

   Ampliació fins a 31 de desembre de 2022 la possibilitat que les Comunitats de Propietaris puguin adoptar acords per mitjà de videoconferència o per altres mitjans sense presència física, encara que els seus estatuts no ho estableixin.

  • Prorrogar durant sis (6) mesos la suspensió de l’obligació de convocar juntes de propietaris en les comunitats subjectes a la propietat horitzontal.
  • S’admet l’adopció d’acords sense reunió com a resolució extraordinària quan no sigui possible (per motius tècnics o sanitaris) la celebració de la junta complint, en tot cas, els requisits que determina l’art. 312-7 del Codi Civil de Catalunya.
  • La celebració de Juntes de propietaris presencials estan permeses sempre que es garanteixin les següents mesures:
    • Aforament limitat a 10 persones.
    • Distància de seguretat interpersonal mínima d’1,5 metres.
    • Obligatorietat de l’ús de mascaretes.
    • Rentada de mans a l’entrada i sortida de la reunió.

dispositius telemàtics, sempre que es pugui acreditar que tots els convocats disposin dels mitjans per tenir-hi accés

Així les coses, i amb la finalitat que les Comunitats de Propietaris no vegin entorpit el seu normal funcionament, des de la Cambra fem les següents recomanacions:

Presa d’acords sense necessitat de celebrar la Junta | Delegació de vot

1. En el cas de celebració de Junta de propietaris presencial, compliment de les limitacions i mesures exposades anteriorment, i amb els següents suggeriments:

         • Assistència de només un propietari per departament.
         • Fomentar la delegació de vot, prèvia facilitació de la documentació a tractar a la reunió.

2. En els casos en què sigui possible, i a instància de la Presidència de la Comunitat, utilitzar el mecanisme de la presa d’acords sense necessitat de celebrar la Junta de Propietaris presencial.

3. Celebració de la Junta de propietaris usant dispositius telemàtics, sempre que es pugui acreditar que tots els convocats disposin dels mitjans necessaris per tenir-hi accés.

 

Els professionals de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme li resoldran els dubtes i l’assessoraran sobre quin és el millor sistema per a la seva Comunitat de Propietaris. Consulti’ns.

 

Departament d’Administració de Finques