COM ENS AFECTA EL NOU VALOR DE REFERÈNCIA DEL CADASTRE (2_

COM ENS AFECTA EL NOU VALOR DE REFERÈNCIA DEL CADASTRE? (2/2)

Fes clic per llegir part 1 

Tot i que l’Administració ha presentat el valor de referència com una eina per enfortir la seguretat jurídica i la transparència, és molt probable que es generin conflictes amb Hisenda quan el comprador o l’hereu considerin que se’ls fa pagar impostos per una capacitat contributiva que no és real sinó fictícia. Un dels aspectes indicatius que el valor de referència pot no ser un mitjà idoni per a determinar el valor dels immobles ho constitueix el fet que no té en compte les característiques particulars i l’estat real de cada immoble. Per aquest motiu, el valor de referència pot obligar a tributar per sobre del valor real, com és el cas que va informar La Vanguardia en la seva edició del passat 22 de març, en què s’explica que el valor de referència resulta ser superior al valor real de l’immoble quan aquest està en mal estat o okupat.

També és possible la sobrevaloració en aparcaments i trasters on el valor de referència es basa en els metres quadrats, però hi ha altres circumstàncies, com ara les columnes, que en redueixen l’accessibilitat i, per tant, el valor.

En aquests supòsits i d’altres en què no estiguem d’acord amb el valor de referència, tenim dues opcions per combatre’l que passem a estudiar.

 

COM PODEM RECÓRRER EL VALOR DE REFERÈNCIA?

La primera via, que podríem qualificar de “prudent”, consisteix a tributar conforme al valor de referència i posteriorment sol·licitar la rectificació de l’autoliquidació presentada i la devolució d’ingressos indeguts.

La segona suposaria tributar pel valor de l’escriptura, sent aquest inferior al de referència, i posteriorment recórrer la liquidació que ens notifiquin, tenint en compte que aquesta liquidació vindrà acompanyada d’interessos de demora i possiblement també d’una sanció.

En ambdós casos, serà el contribuent el que haurà de demostrar que el valor de referència, en el cas particular del seu immoble, no es correspon amb el de mercat.

 

QUÈ PASSA SI TRIBUTO PER SOTA DEL VALOR DE REFERÈNCIA?

Estarem incomplint la llei i d’ofici l’Administració ens passarà una liquidació que ens obligarà a tributar pel valor corresponent i ens imposarà una sanció. Ja no és possible demanar una taxació pericial contradictòria, com passava en la legislació anterior.

 

COM PUC SABER QUIN ÉS EL VALOR DE REFERÈNCIA?

Ho podem saber des de casa, a través d’internet. Hem d’entrar a la Seu Electrònica del Cadastre i ens hem d’identificar d’alguna d’aquestes formes: a través del DNI electrònic, a través del certificat digital o pel sistema Cl@ve. Una vegada identificats, hem de saber la referència cadastral de l’immoble sobre el qual volem fer la consulta. Si no sabem la referència cadastral, hem d’entrar a la “web del localitzador de referència cadastral”, i allí podem buscar la direcció de l’immoble de diferents maneres. Quan ho localitzem ens dirà la referència cadastral.

 

QUÈ SUCCEEIX QUAN NO HI HA VALOR DE REFERÈNCIA?

En aquest cas, s’ha de declarar el valor de mercat i aquest valor podrà ser comprovat per l’Administració com passava fins al 31 de desembre de 2021.

 

COM AFECTA EL VALOR DE REFERÈNCIA A L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI?

El valor de referència s’aplicarà en l’Impost sobre el Patrimoni a tots els immobles adquirits a partir de l’1 de gener de 2022.

La introducció del valor de referència com a criteri per valorar aquests immobles pot suposar un increment considerable en la tributació d’aquest Impost sobre el Patrimoni, que no oblidem que s’haurà de pagar anualment.

 

Esperem haver aclarit en què consisteix aquest valor de referència cadastral. En cas de dubte o consulta, us convidem que us poseu en contacte amb el nostre departament jurídic, especialment en el cas que estigueu interessats a transmetre o adquirir un immoble.