El Constitucional tomba la llei catalana que limita els lloguers per envair competències estatals

El Tribunal Constitucional (TC) va publicar el passat dijous 10 de març, una nota informativa per la qual dóna a conèixer que ha dictat sentència per unanimitat, declarant inconstitucional els preceptes de la Llei 11/2020 de Catalunya, que limitava els preus dels contractes d'arrendament d'habitatge, en considerar que s'envaeixen les competències...

NOVA PRÒRROGA FINS AL 30 DE SETEMBRE DE 2022 DE LA SUSPENSIÓ DELS DESNONAMENTS I LLANÇAMENTS

Ja hem perdut el compte de les vegades que s'han prorrogat les mesures del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que en definitiva estableixen la  suspensió temporal dels procediments de desnonament i els llançaments per a les llars sense alternativa d’habitatge. Aquestes mesures tenien raó de ser en...

PER QUIN VALOR S’HAURÀ DE TRIBUTAR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2022 QUAN S’ADQUIREIXI UN IMMOBLE?

Quan s'adquireix un immoble en segona o posteriors transmissions, l'adquirent està obligat a tributar per l'Impost de Transmissions Patrimonials. Es tracta d'un impost cedit a les comunitats autònomes. El mateix passa amb l'Impost de Successions i Donacions, impostos que s'han de liquidar quan s'adquireix un immoble per herència o donació....

Aprofita els nous ajuts a la mobilitat elèctrica!

Ja es poden sol·licitar els ajuts previstos en el programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES III), per a l’adquisició de vehicles elèctrics i per la implantació d’infraestructures de recàrrega d’aquests tipus de vehicles en els edificis. Aquests incentius estan lligats a la mobilitat elèctrica en el marc...