NOVA SUSPENSIÓ DELS DESNONAMENTS I LLANÇAMENTS FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2022

Des de l'inicial Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que establia la suspensió temporal dels procediments de desnonament i els llançaments per a les llars sense alternativa “habitacional”, s'han anat succeint diversos decrets llei que havien ampliat la vigència d'aquestes mesures fins al 30 de setembre de 2022....

L’Ajuntament de Mataró vol obligar a destinar parcialment les noves promocions a habitatge social

El Ple de l'Ajuntament de Mataró celebrat el passat 2 de juny va aprovar la suspensió de l'atorgament de llicències per a noves construccions i rehabilitacions  integrals en parcel·les de sòl urbà consolidat  amb un sostre d'habitatge plurifamiliar potencial superior a 600 m². Es pretén dur a terme una Modificació Puntual...

Quina Llei és aplicable després de la Sentència del TC que declara la nul·litat de la Llei de Contenció de rendes?

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar el passat 8 d'abril, la Sentència del Tribunal Constitucional (TC) declarant inconstitucionals els preceptes de la Llei 11/2020 de Catalunya, que limitaven els preus dels contractes d'arrendament d'habitatge, en considerar que s'envaeixen les competències de l'Estat en matèria de bases contractuals de...

Subvencions BO DE LLOGUER JOVE

A QUI VA DIRIGIT I QUINS REQUISITS EXIGEIX LA NORMA JURÍDICA A CATALUNYA? Aquest 2022 el Govern Central destina una partida a promoure l'emancipació juvenil que es gestionarà a través de les diferents Comunitats Autònomes. Aquesta setmana s'obre el termini per sol·licitar el Bo Lloguer Jove per a aquelles persones...

El Constitucional tomba la llei catalana que limita els lloguers per envair competències estatals

El Tribunal Constitucional (TC) va publicar el passat dijous 10 de març, una nota informativa per la qual dóna a conèixer que ha dictat sentència per unanimitat, declarant inconstitucional els preceptes de la Llei 11/2020 de Catalunya, que limitava els preus dels contractes d'arrendament d'habitatge, en considerar que s'envaeixen les competències...

NOVA PRÒRROGA FINS AL 30 DE SETEMBRE DE 2022 DE LA SUSPENSIÓ DELS DESNONAMENTS I LLANÇAMENTS

Ja hem perdut el compte de les vegades que s'han prorrogat les mesures del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que en definitiva estableixen la  suspensió temporal dels procediments de desnonament i els llançaments per a les llars sense alternativa d’habitatge. Aquestes mesures tenien raó de ser en...