NOVA SUSPENSIÓ DELS DESNONAMENTS I LLANÇAMENTS FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2022

Des de l'inicial Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que establia la suspensió temporal dels procediments de desnonament i els llançaments per a les llars sense alternativa “habitacional”, s'han anat succeint diversos decrets llei que havien ampliat la vigència d'aquestes mesures fins al 30 de setembre de 2022....

L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES: UN FENOMEN A L’ALÇA

L'ocupació il·legal d'habitatges s'ha convertit en una pràctica delictiva que creix descontroladament, en especial les associades a grups mafiosos, que converteixen un problema social en un acte delictiu. Hem de recordar que l'ocupació il·legal no sols afecta el dret de propietat privada sinó també altres drets o interessos col·lectius. Ens referim als perjudicis...

NOVA PRÒRROGA FINS AL 30 DE SETEMBRE DE 2022 DE LA SUSPENSIÓ DELS DESNONAMENTS I LLANÇAMENTS

Ja hem perdut el compte de les vegades que s'han prorrogat les mesures del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que en definitiva estableixen la  suspensió temporal dels procediments de desnonament i els llançaments per a les llars sense alternativa d’habitatge. Aquestes mesures tenien raó de ser en...

Pròrroga de tres mesos de les mesures que afecten els lloguers i desnonaments en la situació de covid-19

En data 5 de maig de 2021 s’ha publicat el Reial Decret-Llei 8/2021, de 4 de maig “pel qual s’adopten les mesures urgents a l’ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual...

S’estén fins al 9 de maig de 2021 la possibilitat de suspensió dels desnonaments de les llars vulnerables

El Consell de Ministres va aprovar abans-d’ahir un Reial decret llei de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge, que introdueix noves mesures de protecció per a aquelles llars vulnerables que s'enfrontin a procediments de desnonament del seu habitatge habitual....

Preocupació sobre el contingut del Decret Llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

El nostre butlletí, newscam de 31 de desembre de 2019, va tractar sobre la nova legislació aprovada per la Generalitat de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. Les associacions professionals del sector, promotors, agents immobiliaris, la Cambra de la Propietat de Barcelona, els Col·legis d'Administradors de Finques de Barcelona...