L’Ajuntament de Mataró vol obligar a destinar parcialment les noves promocions a habitatge social

El Ple de l'Ajuntament de Mataró celebrat el passat 2 de juny va aprovar la suspensió de l'atorgament de llicències per a noves construccions i rehabilitacions  integrals en parcel·les de sòl urbà consolidat  amb un sostre d'habitatge plurifamiliar potencial superior a 600 m². Es pretén dur a terme una Modificació Puntual...

Quina Llei és aplicable després de la Sentència del TC que declara la nul·litat de la Llei de Contenció de rendes?

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar el passat 8 d'abril, la Sentència del Tribunal Constitucional (TC) declarant inconstitucionals els preceptes de la Llei 11/2020 de Catalunya, que limitaven els preus dels contractes d'arrendament d'habitatge, en considerar que s'envaeixen les competències de l'Estat en matèria de bases contractuals de...

Subvencions BO DE LLOGUER JOVE

A QUI VA DIRIGIT I QUINS REQUISITS EXIGEIX LA NORMA JURÍDICA A CATALUNYA? Aquest 2022 el Govern Central destina una partida a promoure l'emancipació juvenil que es gestionarà a través de les diferents Comunitats Autònomes. Aquesta setmana s'obre el termini per sol·licitar el Bo Lloguer Jove per a aquelles persones...

L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES: UN FENOMEN A L’ALÇA

L'ocupació il·legal d'habitatges s'ha convertit en una pràctica delictiva que creix descontroladament, en especial les associades a grups mafiosos, que converteixen un problema social en un acte delictiu. Hem de recordar que l'ocupació il·legal no sols afecta el dret de propietat privada sinó també altres drets o interessos col·lectius. Ens referim als perjudicis...

RENDA 2021: COM HA DE TRIBUTAR L’ARRENDADOR?

El passat 6 d'abril ha començat la campanya de la declaració de la Renda 2021. Tots els ciutadans espanyols que compleixin amb els requisits marcats per Hisenda, és a dir, que hagin ingressat més de 22.000 € bruts amb un sol pagador o 14.000 € quan hi hagi dos o...