INFOCAM 1810    |   Octubre 2018

INFOCAM 1810 | Octubre 2018

Publicació de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme I Octubre 2018
Numero: 1810  Data: Octubre 2018

Veure PDF complet

Obligació de les comunitats de propietaris de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques: p. 1 i 2
Newscam. Com endollo el meu cotxe elèctric al garatge de la comunitat?: p. 3
Evolució del mercat de lloguer al Maresme: p. 4 i 5
Opinió. La necessària reforma de la Llei d’arrendaments urbans: p. 6 i 7
Formació jurídica. I Congrés de Dret Immobiliari: p. 8

 

INFOCAM 1802    |   Febrer 2018

INFOCAM 1802 | Febrer 2018

Publicació de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme I Febrer 2018
Numero: 1802  Data: Febrer 2018


Veure PDF complet

El desnonament exprés no funciona: p. 1 i 2
Jurisprudència: El Tribunal Suprem decideix a favor dels bancs en els casos d’hipoteques amb IRPH: p. 3
Evolució del mercat de lloguer al Maresme: p. 4 i 5
Actuacions de la Cambra: p. 6 i 7
Eficiència energètica: Els electrodomèstics, aliats de l’estalvi: p.8