INFOCAM 1810 | Octubre 2018

Publicació de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme I Octubre 2018 Numero: 1810  Data: Octubre 2018 Veure PDF complet Obligació de les comunitats de propietaris de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques: p. 1 i 2 Newscam. Com endollo el meu cotxe elèctric al garatge...

INFOCAM 1802 | Febrer 2018

Publicació de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme I Febrer 2018 Numero: 1802  Data: Febrer 2018 Veure PDF complet El desnonament exprés no funciona: p. 1 i 2 Jurisprudència: El Tribunal Suprem decideix a favor dels bancs en els casos d’hipoteques amb IRPH: p. 3...

INFOCAM 1710 | Octubre 2017

Publicació de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme I Octubre 2017 Numero: 1710  Data: Octubre 2017 Veure PDF complet Dos anys de subhastes electròniques: p. 1, 2 i 3 Evolució del mercat de lloguer al Maresme: p.4 i 5 Actuacions de la Cambra: p. 6...

INFOCAM 1702 | Febrer 2017

Publicació de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i el Maresme I Febrer 2017 Numero: 1702  Data: 06/02/2017 Veure PDF complet  Accions legals contra la contaminació acústica: p. 1, 2 i 3 Evolució del mercat de lloguer al Maresme: p. 4 i 5 Actuacions de la Cambra: p. 6...