LA CAMBRA DE LA PROPIETAT JA TÉ A PUNT UN SERVEI DE RECLAMACIÓ DE LES PLUSVÀLUES PAGADES

Després de la Sentència del Tribunal Constitucional (TC) del 26 d'octubre de 2021 que declarava inconstitucional la forma de calcular el conegut com a impost de plusvàlua, però impedia la reclamació d'aquelles liquidacions i autoliquidacions que no havien estat reclamades amb anterioritat a aquesta sentència, el nostre servei jurídic ha...

PER QUIN VALOR S’HAURÀ DE TRIBUTAR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2022 QUAN S’ADQUIREIXI UN IMMOBLE?

Quan s'adquireix un immoble en segona o posteriors transmissions, l'adquirent està obligat a tributar per l'Impost de Transmissions Patrimonials. Es tracta d'un impost cedit a les comunitats autònomes. El mateix passa amb l'Impost de Successions i Donacions, impostos que s'han de liquidar quan s'adquireix un immoble per herència o donació....

Important augment de l’impost de successions

El Govern de la Generalitat ha aconseguit aprovar la Llei de Pressupostos per a 2020 i la Llei de mesures fiscals que tradicionalment acompanya a la llei pressupostària (Lleis 4 i 5 de 2020, de 29 d'abril). La Llei 5/2020 evidència un punt d'inflexió molt important en la política fiscal...