Els lloguers pugen un 30% a Mataró en quatre anys

Els lloguers pugen un 30% a Mataró en quatre anys

Periòdicament la Cambra ofereix l’evolució del mercat de lloguer d’habitatges al conjunt de la nostra comarca i a les poblacions amb major nombre de contractes formalitzats, que s’estudia a partir de l’explotació estadística de les fiances dipositades a l’INCASÒL. Aquesta estadística ens permet analitzar el nombre de contractes de lloguer formalitzats i els imports mensuals.

Els preus dels lloguers han crescut per quart any consecutiu a Mataró durant el 2018, i en el període comprès entre el 2014 i l’actualitat han acumulat un increment de pràcticament el 30%. Els quatre anys de pujades dels lloguers han succeït a un període de cinc anys – entre el 2009 i el 2014, en plena crisi econòmica – de caiguda dels preus. Des de llavors, la gràfica s’ha disparat cap amunt fins assolir en les operacions tancades en el 2018 un preu que s’aproxima al seu màxim històric, que es va produir l’any 2008. Segons aquestes dades oficials, el preu mitjà d’un nou lloguer a Mataró l’any passat es va situar en 629 euros, uns 52 euros més que en el 2017. Aquest mateix fenomen es produeix al conjunt de la comarca i a totes les poblacions estudiades.

També en el 2018 s’han registrat a Mataró 3.026 nous contractes, 8 de mitjana cada dia, que representen un 2% més que els de l’any anterior i un 6% més que els de l’any 2016. La mateixa circumstància es dona al conjunt del Maresme: durant el 2018 s’han formalitzat 9.845 contractes de lloguer, 27 de mitjana cada dia, que representen un 8% més que els de l’any anterior.

Aquestes dades ens revelen que, malgrat els inquilins es veuen en dificultats per suportar les contínues pujades, el lloguer s’ha convertit en refugi per a moltes famílies que es veuen incapaces de fer front a l’adquisició d’un habitatge degut a les restriccions de finançament i a la pujada de preus dels pisos de compravenda.

Per intentar contenir aquesta contínua pujada dels preus, el Govern central ha aprovat un Decret llei, el contingut del qual s’ha exposat en el nostre butlletí newscam de 5 de març de 2019, per ampliar la durada dels contractes i prolongar-la entre cinc i set anys. Per la seva part, la Generalitat, va aprovar el passat 5 de març el Decret llei 5/19 de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, que inclou la qualificació permanent dels habitatges com de protecció oficial quan el sòl sigui públic o estigui destinat a habitatge de protecció pública i que obliga a que els contractes i anuncis publicitaris de lloguer recullin l’índex de referència del preu de lloguer aplicable a l’habitatge.

Evolució del mercat de lloguer al Maresme

Evolució del mercat de lloguer al Maresme

Periòdicament la Cambra ofereix l’evolució del mercat de lloguer d’habitatges al conjunt de la nostra comarca i a les poblacions amb un nombre més gran de contractes formalitzats, que s’estudia a partir de l’explotació estadística de les fiances dipositades a l’INCASÒL. Aquesta estadística ens permet analitzar el nombre de contractes de lloguer formalitzats i els imports mensuals.

Pel que fa al nombre de contractes de lloguer, trobem que durant l’any 2017 es van formalitzar 9.095 contractes al conjunt del Maresme, essent la quarta comarca de Catalunya en nombre de contractes, per darrere del Barcelonès amb 61.428 contractes, el Vallès Occidental amb 16.146 i el Baix Llobregat amb 11.783. En el primer trimestre del 2018 s’han formalitzat 2.464 contractes a la comarca, això representa un increment del 8,4% respecte al mateix trimestre de l’any anterior i del 2,5% respecte al 4t. trimestre d’aquell any.

L’any 2017 es van formalitzar a Mataró 2.964 contractes, que van representar un increment d’un 4% respecte als signats l’any 2016, que havien estat 2.851. Veiem doncs que la tendència descendent en la contractació d’habitatges de lloguer iniciada a partir del 2013 s’ha frenat amb un augment significatiu de la contractació, fenomen que es manifesta amb claredat al conjunt de la comarca i a Mataró, però no així a les demès poblacions estudiades, on la contractació va seguir registrant una lleugera baixada el 2017.

La renda mitjana mensual s’ha disparat i s’aproxima el pic de preus del 2008. Al conjunt de la comarca l’escalada de preus ha arribat a cotes desconegudes en aquest 1r trimestre de 2018, en què s’ha superat el sostre de 674 euros a què va arribar el lloguer mitjà l’any 2008, situant-se en una mitjana de 681 euros/mes. L’increment del lloguer ha estat generalitzat en tot el territori, encara que amb diferents intensitats. A Mataró els preus s’han disparat un 29,1% des del 2014, a Premià de Mar un 22,8%, a Pineda de Mar un 12,8% i a Calella un 14,7%. L’any passat els lloguers en aquestes ciutats costaven de mitjana, 577, 696, 476 i 490 euros, respectivament.

Aquestes són les xifres oficials en tancar el 2017, però si veiem els resultats del primer trimestre del 2018 s’observa que els preus segueixen pujant a tot arreu. El preu del lloguer d’un pis en aquest primer trimestre  s’ha situat a Mataró en una mitjana de 625 euros, per sobre de la mitjana d’abans de començar la crisi de 2007, que estava en 612 euros. A Premià de Mar, en el primer trimestre d’aquest any s’ha assolit un lloguer mitjà de 720 euros, també molt per sobre del lloguer de 680 euros en què es va situar al començament de la crisi. En canvi, com hem vist, a les poblacions de Pineda i Calella, els augments del lloguer no han estat tan importants i, encara que tenen marge per créixer, no han arribat als nivells del 2007.