Evolució del mercat de compravenda d’habitatge a Mataró

Evolució del mercat de compravenda d’habitatge a Mataró

El mercat de venda d’habitatges ha continuat actiu a la nostra ciutat en el primer semestre d’enguany, mostrant una acceleració continuada des del 2013, tant les transaccions dels habitatges nous com les d’habitatges usats. En aquests dos primers trimestres de 2019, la quantitat total de vendes d’habitatges a Mataró ha estat de 854, el 78% de les quals corresponen a habitatges de segona mà (666) i el 22% restant als habitatges d’obra nova (188).

Compravendes d’habitatges de segona mà registrades a Mataró

El volum de vendes experimenta un augment força notable i sostingut a la ciutat any rere any des del 2013. L’any passat es van registrar 1.006 vendes i, com dèiem, els sis primers mesos de 2019 confirmen la persistència de l’augment d’operacions a la ciutat, havent-se produït en aquest període un total de 666 operacions.

El comportament dels preus és també alcista des del 2013, si bé van experimentar un augment espectacular el 2016, en què els preus de l’habitatge usat van arribar a una mitjana de 1.708,70 euros/m2 construït, el que va representar un increment del 16,9% en comparació l’any 2015. El 2017 els preus es van estabilitzar en els 1.665,50 euros/m2 construït, per tornar a tenir una variació positiva el 2018 fins als 1.781,60 euros/m2 construït. Tanmateix, en aquest primer semestre de 2019, els preus han cobrat un fort impuls i s’han situat en una mitjana de 2.052,20 euros/m2 construït.

El preu de venda dels habitatges, en el seu conjunt, s’ha situat en aquest primer semestre de 2019 en una mitjana de 167.300 euros, amb una superfície mitjana de 85,1 m2.

Si fem la comparació amb les capitals de província, tenim que a Barcelona durant els sis primers mesos d’aquest any el preu mitjà del m2 construït d’habitatge usat ha estat de 4.070,30 euros (pràcticament el doble que a la nostra ciutat), mentre que a la ciutat de Girona es va moure en els 1.808,80 euros/m2 construït, a Lleida va ser de 1.028,50 euros/m2 construït i a Tarragona el preu mitjà en el mateix període va arribar als 1.289,20 euros m2/construït.

El mercat de venda d’habitatges de nova construcció.

El mercat d’obra nova segueix remuntant, encara que el nombre d’operacions està molt per sota de les vendes d’habitatges usats. Les transaccions d’habitatges nous venen a representar en els primers sis meses de l’any, com s’ha dit, el 22% del total de vendes.

En aquest primer semestre de 2019, els preus de l’habitatge de nova construcció han arribat a una mitjana de 2.063,40 euros/m2 construït, 174.900 euros per habitatge, amb una superfície mitjana de 91,50 m2 construïts.

Tot i que la recuperació del mercat de venda és una realitat a la nostra ciutat, el degoteig de dades estadístiques i informes en aquest segon semestre de l’exercici sembla que estarien anticipant un canvi de tendència del mercat cap a una fase d’estabilització, sense increments tan acusats ni en les transaccions ni en els preus como els que s’han viscut en aquests últims anys.

Nota metodològica

Font de les dades: Col·legi de Registradors de la Propietat

Habitatge usat: habitatge de més d’un any i mig d’antiguitat, a partir del certificat de final d’obra.

Compravendes d’habitatges: correspon al recompte dels habitatges inscrits en el Registre de la Propietat amb transmissió del 100% del domini de la propietat.

Preu per m2 construït: correspon a la mitjana del preu de l’habitatge per la superfície contruïda en euros/metre quadrat construït de les compravendes inscrites en el Registre de la Propietat.

Els lloguers toquen sostre a Mataró

Els lloguers toquen sostre a Mataró

En el primer trimestre de 2019, els preus dels lloguers han tocat sostre a Mataró. El mercat comença a mostrar símptomes d’esgotament. S’ha de tenir en compte que l’escalada que les rendes han experimentat aquests darrers anys a la ciutat ha estat del 30%, amb un increment exponencial de la demanda i en un context en què els sous amb prou feines han crescut.

Les últimes dades oficials que ha fet públiques la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat, a partir de les fiances dipositades a l’Incasòl en el moment de formalitzar el contracte, assenyalen que en el primer trimestre d’enguany la renda mitjana d’un nou lloguer a la ciutat de Mataró es va situar en 637€ mensuals, quan en els dos trimestres anteriors (el 3r i 4t trimestre de 2018) es va fixar en 641€ i 635€ mensuals, el que ens indica que els preus es comencen a moderar. Una explicació del fet que els preus comencin a tocar sostre la trobem en la voluntat de l’arrendador d’abaixar els preus per ajustar-se al lloguer que és assumible per al llogater, ja que en cas contrari els propietaris s’arrisquen a tenir els pisos desocupats i perdre rendibilitat perqué estarien buits.

Durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de març passats es van signar a Mataró un total de 765 nous contractes d’arrendament, que van representar un increment d’un 6% respecte als formalitzats el primer trimestre de l’any passat, que havien estat 721.

La veritat és que la recerca d’un habitatge assequible fa anar de corcoll milers de ciutadans. Per assequible s’entén un habitatge a què no s’hagi de destinar més d’un terç del sou i en aquests moments la realitat és ben diferent. Un 42% dels ciutadans de l’àrea metropolitana que viuen de lloguer destinen un 40% dels ingresos a pagar l’arrendament, cosa que podría estar afectant unes 300.000 persones, segons càlculs de l’Observatori de l’Habitatge Metropolità.

També s’està produint una certa moderació en el preu mitjà al conjunt de la comarca, ja que encara que aquest 1er. trimestre de 2019 es va situar en 716€ al mes, l’augment va representar sols un 1,4% respecte els dos trimestres anteriors en què el lloguer mitjà va ser de 706€. Aquesta mateixa tendència s’observa a Premià de Mar i Pineda de Mar, poblacions on els lloguers mensuals de mitjana van situar-se en el 1er trimestre d’enguany en els 745€ i 546€, respectivament, valors pràcticament iguals al 4rt. Trimestre de 2018, sent l’excepció Calella on els preus si que han experimentat un fort increment aquest 1er. trimestre de 2019, arribant als 541€ mensuals, quan en els quatre trimestres de 2018 havien fluctuat entre els 515€ i els 517€.

Per últim, hem de destacar que en el conjunt de Catalunya, tres municipis del Maresme encapçalen els preus més alts durant els tres primers mesos d’aquest any: Sant Vicenç de Montalt (1.463€), seguit de Cabrils (1.236€) i Alella (1.155€). A continuación es van situar Sant Cugat del Vallès (1.136€) i Begues (1.061€).

Els lloguers pugen un 30% a Mataró en quatre anys

Els lloguers pugen un 30% a Mataró en quatre anys

Periòdicament la Cambra ofereix l’evolució del mercat de lloguer d’habitatges al conjunt de la nostra comarca i a les poblacions amb major nombre de contractes formalitzats, que s’estudia a partir de l’explotació estadística de les fiances dipositades a l’INCASÒL. Aquesta estadística ens permet analitzar el nombre de contractes de lloguer formalitzats i els imports mensuals.

Els preus dels lloguers han crescut per quart any consecutiu a Mataró durant el 2018, i en el període comprès entre el 2014 i l’actualitat han acumulat un increment de pràcticament el 30%. Els quatre anys de pujades dels lloguers han succeït a un període de cinc anys – entre el 2009 i el 2014, en plena crisi econòmica – de caiguda dels preus. Des de llavors, la gràfica s’ha disparat cap amunt fins assolir en les operacions tancades en el 2018 un preu que s’aproxima al seu màxim històric, que es va produir l’any 2008. Segons aquestes dades oficials, el preu mitjà d’un nou lloguer a Mataró l’any passat es va situar en 629 euros, uns 52 euros més que en el 2017. Aquest mateix fenomen es produeix al conjunt de la comarca i a totes les poblacions estudiades.

També en el 2018 s’han registrat a Mataró 3.026 nous contractes, 8 de mitjana cada dia, que representen un 2% més que els de l’any anterior i un 6% més que els de l’any 2016. La mateixa circumstància es dona al conjunt del Maresme: durant el 2018 s’han formalitzat 9.845 contractes de lloguer, 27 de mitjana cada dia, que representen un 8% més que els de l’any anterior.

Aquestes dades ens revelen que, malgrat els inquilins es veuen en dificultats per suportar les contínues pujades, el lloguer s’ha convertit en refugi per a moltes famílies que es veuen incapaces de fer front a l’adquisició d’un habitatge degut a les restriccions de finançament i a la pujada de preus dels pisos de compravenda.

Per intentar contenir aquesta contínua pujada dels preus, el Govern central ha aprovat un Decret llei, el contingut del qual s’ha exposat en el nostre butlletí newscam de 5 de març de 2019, per ampliar la durada dels contractes i prolongar-la entre cinc i set anys. Per la seva part, la Generalitat, va aprovar el passat 5 de març el Decret llei 5/19 de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, que inclou la qualificació permanent dels habitatges com de protecció oficial quan el sòl sigui públic o estigui destinat a habitatge de protecció pública i que obliga a que els contractes i anuncis publicitaris de lloguer recullin l’índex de referència del preu de lloguer aplicable a l’habitatge.