Compte enrere per al compliment de la normativa europea de protecció de dades a les comunitats de propietaris

Compte enrere per al compliment de la normativa europea de protecció de dades a les comunitats de propietaris

En tota comunitat de propietaris es tracten dades personals dels mateixos, tant de contacte com econòmics (dades bancàries, morositat …), i també, en algunes d’elles, hi ha sistemes de videovigilància i/o empleats.

Les comunitats de propietaris han de complir a partir del 25 de maig de 2018 el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) aplicable a tots els països de la Unió Europea,  que suposa una gestió diferent de la que es realitza en l’actualitat.

A partir de maig de 2018 s’introduiran canvis substancials en la normativa espanyola. Les comunitats s’han d’assegurar que compleixen amb la nova normativa en tots els punts, perquè de no fer-ho, podrien enfrontar-se a importants sancions.

APLICACIÓ: Ja està en vigor, però el pròxim 25 de maig serà d’aplicació obligatòria.

A QUI AFECTA: Igual que l’actual LOPD, a totes les organitzacions que tractin dades personals com són les comunitats de propietaris. A més, és comú a tots els Estats de la Unió Europea.

QUÈ PASSARÀ AMB L’ACTUAL LOPD: Queda substituïda pel nou Reglament Europeu.

COM AFECTA A LES COMUNITATS DE PROPIETARIS: El nou Reglament es basa en els principis de transparència i proactivitat i suposa canvis molt importants en la manera de tractar les dades:

– Desapareix l’obligació d’inscriure els fitxers a l’Agència de Protecció de Dades, però s’haurà de portar internament un registre d’activitats.

– Canvia la circular d’informació als propietaris.

– Canvia el contingut obligatori de les clàusules d’informació (s’ha d’incloure a un acta de la junta).

– Canvia el contingut del cartells de video vigilància.

– Canvien els contractes d’encarregat de tractament.

– S’estableixen nous controls periòdics.

– S’introdueixen nous drets per als ciutadans: limitació, portabilitat i oblit.

Aquestes són les obligacions que hauríen de complir les comunitats de propietaris respecte la normativa de protecció de dades.

COM ADEQUAR LA COMUNITAT AL NOU REGLAMENT: Per facilitar el canvi de legislació, a la Cambra disposem d’una nova aplicació que permet realizar el canvi al nou Reglament de forma senzilla i econòmica, ja que l’aplicació ha estat confeccionada per a les necessitats de les comunitats de propietaris.

En aquest sentit, la Cambra amb l’objectiu d’oferir un servei de qualitat, portarà a terme una campanya d’adaptació a aquesta legislació de les comunitats de propietaris que administra.

Les comunitats de propietaris associades a la Cambra, però no administrades, que vulguin que ens encarraguem  de procedir a fer el canvi a la nova normativa, haurien de posar-se en contacte amb la Cambra per tal d’agilitzar aquest tema i complir la normativa legal.