La Policia Local actua en 450 casos d’ocupacions de pisos en un any i mig

La Policia Local actua en 450 casos d’ocupacions de pisos en un any i mig

La Unitat de Convivència i Civisme de la Policia Local de Mataró ha actuat des de la seva creació, el juny de 2017, en 450 casos d’ocupacions il·legals d’habitatges a la ciutat, recolzant els veïns i les comunitats afectades.

Les dades referents als expedients tramitats es van donar a conèixer a la reunió del passat 1 de març dels membres de la Comissió municipal per a la gestió del risc de la seguretat i la convivència derivada de l’ocupació d’habitatges, que s’ha reunit per valorar l’estat actual d’aquesta problemàtica a la ciutat.

   La Comissió especial d’ocupacions, reunida el passat 1 de març

Els casos coneguts per la Unitat de Convivència i Civisme estan repartits per tota la ciutat, si bé s’ha registrat un major nombre d’expedients d’ocupacions als àmbits de Cerdanyola, Rocafonda i Centre-Eixample. En relació amb els casos coneguts, la Policia Local ha identificat 453 persones i ha tingut coneixement de 120 denúncies penals interposades pels titulars dels habitatges respecte a les ocupacions de la seva propietat. Del total de 450 ocupacions, en 52 casos s’ha produït defraudació del servei d’aigua, en 5 casos de gas i en 198 casos d’electricitat.

Des de la posada en marxa d’aquesta unitat policial, i gràcies a la col·laboració ciutadana, s’han evitat 67 ocupacions, ja que la intervenció policial s’ha pogut fer en el moment que s’intentava accedir a l’habitatge, que han quedat registrades com a temptatives d’usurpació.

La Unitat de Convivència i Civisme es va crear amb l’objectiu de lluitar contra les ocupacions indiscriminades d’habitatges que provoquen problemes de convivència i, de retruc, contribueixen a minvar el parc potencial d’habitatges per al lloguer social i assequible. Està formada per vuit agents (quatre en torn de matí i quatre en torn de tarda) i un caporal. En la majoria d’actuacions es procedeix a la identificació dels ocupants i l’assessorament a veïns i propietaris

Comissió municipal

L’Ajuntament va crear a finals de 2016 la Comissió municipal per a la gestió del risc per a la seguretat i la convivència derivada de l’ocupació d’habitatges, de la que forma part la Cambra de la Propietat, i que va ser convocada el passat 1 de març per fer balanç de les accions desenvolupades en els darrers mesos.

A banda de les dades d’expedients tramitats per la Policia Local, el degà del Col·legi d’Advocats de Mataró, Julio Naveira, va explicar als membres de la comissió com està influint a nivell judicial l’entrada en vigor de la Llei 5/2018, d’11 de juny, que ha agilitzat el procés de recuperació dels habitatges per part dels propietaris d’immobles ocupats amb l’anomenat “desnonament exprés”.

La Unitat de Convivència i Civisme ha atès 307 casos d’ocupació il·legal d’habitatges

La Unitat de Convivència i Civisme ha atès 307 casos d’ocupació il·legal d’habitatges

En el temps que porta funcionant la Unitat de Convivència i Civisme de la Policia Local, és a dir, des del juny de 2017 al juny d’enguany, s’hi han instruït un total de 307 expedients d’ocupació il·legal d’habitatges. Aquesta Unitat, composta per 8 agents i 2 caporals es va posar en marxa a mitjans de l’any passat, per donar resposta a conflictes de convivència i situacions d’inseguretat relacionades amb l’ocupació il·legal de pisos. Des d’aquest servei es vol donar suport i assessorament als ciutadans que es veuen afectats per aquest tipus de situacions, però també es treballa de forma preventiva, sempre que la llei ho permet, per evitar ocupacions il·legals d’habitatges abans que passin. Una situació agreujada per l’acció de les màfies, a la que s’ha intentat posar remei a la ciutat des de diferents fronts.

Des de l’Ajuntament de Mataró es va crear una comissió amb la participació de diferents agents implicats en la situació, entre ells la Cambra de la Propietat, per poder donar una millor resposta a la ciutadania. De fet, la modificació de llei que permetrà actuar amb més rapidesa en casos d’ocupacions il·legals en habitatges de particulars o d’ús social, ja es va reclamar des de Mataró, a través d’una declaració institucional conjunta aprovada per consistori en bloc (amb l’abstenció de la CUP).

Resum sobre les ocupacions des de la creació de la Unitat de Convivència i Civisme

Com dèiem, la Unitat de Convivència i Civisme ha atès 307 casos en el període juny 2017-juny 2018. La mitjana és de 25,5 ocupacions il·legals conegudes per mes. Els barris on hi ha hagut més casos són Cerdanyola amb 91, Rocafonda amb 86 i el Centre amb 60. S’han tramitat en total 87 denúncies penals. S’hi han produït un total de 42 ocupacions en grau de temptativa, gràcies a la feina de la Unitat. El total de persones que han ocupat il·legalment habitatges ha estat de 563, el que representa una mitjana d’1,83 persones per habitatge ocupat. Del total d’ocupacions, en 120 casos s’hi ha produït defraudació d’electricitat. S’observa que el número d’ocupacions il·legals no baixa, però sí que ha baixat en els darrers mesos el nivell de conflictivitat.

Com hem informat en anteriors butlletins, s’acaba de fer efectiva una modificació de la llei d’enjudiciament civil que ha de permetre el desallotjament exprés de pisos ocupats. Amb aquest nou procediment, l’Ajuntament de Mataró podria recuperar fins a 8 pisos ocupats il·legalment dels 265 amb els que compta.