capturadepantalla20190317ales120841f28ebd0c_d8b61c10

Campanya Renda 2019

Tot i la complicada situació actual que estem vivint amb la pandèmia de la COVID-19, la campanya de Renda i Patrimoni corresponent a l’exercici 2019 s’ha iniciat el dia 1 d’abril i finalitzarà el 30 de juny, essent el mateix període que en anys anteriors.

Cal recordar però, que aquelles declaracions que s’hagin de presentar mitjançant domiciliació bancària, s’han de presentar uns dies abans, el termini finalitza el dia 25 de juny.

Com cada any, hi ha novetats respecte l’any 2018, que si bé no són significatives, impliquen que haurem d’aportar algunes dades més a la declaració.

Per exemple en el cas que tinguem rendiments de capital immobiliari, és a dir, ingressos per lloguers, s’haurà d’indicar com a novetat:

 • Data del contracte del lloguer
 • Data d’adquisició de l’immoble destinat al lloguer
 • Indicar si s’ha adquirit a través de compra-venda, d’acceptació d’herència, donació, etc
 • Indicar el preu d’adquisició (preu de compra o valoració que consta a l’escriptura en cas d’herència i donació)

També com a novetat, s’ha de ratificar el domicili fiscal del contribuent, a través del web de l’Agència Tributària, essent requisit indispensable per poder accedir a les dades fiscals. Per tant, és imprescindible que s’informi, a l’hora de sol·licitar els nostres serveis, si el domicili és el mateix del 2018 o bé s’ha modificat.

Cal tenir en compte que, quan descarreguem les dades fiscals que ens facilita l’Agència Tributària, nosaltres som els responsables d’aquelles dades. Si falta alguna cosa, si hi ha algun error o si bé hi ha alguna dada que no correspon, hisenda no se’n fa responsable. En aquest cas, si nosaltres confirmem les dades i posteriorment l’Agència Tributària detecta algun error, les conseqüències seran sempre pel declarant. Per tant és important, sempre:

 • Comprovar que les dades són correctes
 • Comprovar que tots els rendiments estan incorporats
 • Comprovar que s’apliquin totes les desgravacions estatals i autonòmiques a les quals tenim dret
 • Aplicar la deducció per adquisició d’habitatge habitual només en el cas que correspongui (adquisició anterior al 01/01/2013 i que s’hagi aplicat anteriorment)
 • Comprovar que s’apliquen totes les deduccions que corresponen
 • Aplicar els donatius efectuats
 • Aplicar, si s’escau, els saldos negatius d’exercicis anteriors pendents de compensar

Cal també tenir en compte que tota la documentació s’ha de conservar durant els quatre anys següents a la presentació de la declaració, ja que pot ser objecte de revisió i comprovació.

Des del Departament Fiscal de la Cambra, els oferim el servei de confecció de la declaració de renda i també de patrimoni, aplicant i garantint la correcta aplicació de la normativa.

Aquest any, els oferim poder realitzar tots els tràmits a través de correu electrònic i contacte telefònic. Per sol·licitar el servei, només cal que enviïn un correu a marta.ramirez@cambrapropietat.cat i ens posarem en contacte amb vostès.