Aprofita els nous ajuts a la mobilitat elèctrica!

Ja es poden sol·licitar els ajuts previstos en el programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES III), per a l’adquisició de vehicles elèctrics i per la implantació d’infraestructures de recàrrega d’aquests tipus de vehicles en els edificis. Aquests incentius estan lligats a la mobilitat elèctrica en el marc...

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ HA POSAT EN MARXA UN PROGRAMA D’INSPECCIÓ D’HABITATGES BUITS 2021

Al departament jurídic de la Cambra de la Propietat, estem rebent un nombre important de consultes dels nostres socis, motivades pel fet d’haver rebut de l’Ajuntament requeriment d’inspecció d’habitatges de la seva propietat per verificar si es troben en algun dels dos supòsits següents: 1) una desocupació permanent i injustificada...

Pròrroga de tres mesos de les mesures que afecten els lloguers i desnonaments en la situació de covid-19

En data 5 de maig de 2021 s’ha publicat el Reial Decret-Llei 8/2021, de 4 de maig “pel qual s’adopten les mesures urgents a l’ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual...

Què és el Llibre de l’Edifici?

Què és el Llibre de l’Edifici? El llibre de l’edifici és l’instrument d’informació de la vida de l’edifici i han de disposar d’ell els edificis de nova construcció o resultat d’una gran rehabilitació, així com tots els edificis existents un cop hagin passat la inspecció tècnica d’edificis (ITE). En aquest...