MovesIII_CotxeCarregantBlau

Aprofita els nous ajuts a la mobilitat elèctrica!

Ja es poden sol·licitar els ajuts previstos en el programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES III), per a l’adquisició de vehicles elèctrics i per la implantació d’infraestructures de recàrrega d’aquests tipus de vehicles en els edificis.

Aquests incentius estan lligats a la mobilitat elèctrica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu, amb una dotació total de 65.787.765,00 €, per al període 2021-2023.

Actuacions subvencionables

Es contemplen dos programes d’incentiu de la mobilitat elèctrica:

  • Programa per al foment per a l’adquisició de vehicles elèctrics “endollables”, i de pila d’hidrogen.
  • Programa de suport al desplegament de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics en edificis.

Infraestructures de recàrrega en Comunitats de Propietaris

La implantació d’aquest tipus d’infraestructures  en comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal, estan subvencionades en un 70% del seu cost, i rebran un reforç del 10% addicional si les actuacions se situen en municipis de menys de 5.000 habitants, aconseguint una subvenció del 80% del cost total.

A més, en el cas de les esmentades comunitats de propietaris, també seran subvencionables, a més de la infraestructura i les instal·lacions comunes, la dotació de servei de comunicacions que permetin garantir la càrrega intel·ligent, així com els sistemes de gestió de la recàrrega del vehicle elèctric.

Terminis de sol·licitud

Es poden sol·licitar els ajuts des del 2 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023, o quan s’esgoti el pressupost disponible.

Els ajuts es concedeixen per ordre d’entrada de la sol·licitud.

“t’assessorarem i t’aclarirem tots els dubtes”

Com em pot ajudar la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i El Maresme?

Tant si ets un propietari particular, com si es tracta d’una Comunitat de Propietaris, des dels departaments d’Oficina Tècnica i d’Administració de Finques de la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i El Maresme, t’assessorarem i t’aclarirem tots els dubtes que se’t puguin plantejar sobre aquesta qüestió.

La tasca dels nostres professionals abasta totes les fases del procediment, des de la redacció de la convocatòria i de l’acord de la Junta de Propietaris, el projecte tècnic de la instal·lació, l’execució dels treballs projectats i acordats per la Comunitat, així com la tramitació dels ajuts públics existents per a aquests tipus d’instal·lacions.

 

Departament d’Administració de Finques

Departament d’Oficina Tècnica