agencia-tributaria-impuestos-2020

Ajornament d’impostos per la frenada econòmica de la Covid-19

La crisi del coronavirus ha provocat l’adopció d’una sèrie de mesures per part de les diferents administracions, no sols en l’àmbit sanitari, sinó també per a tractar de pal·liar els efectes econòmics de l’aturada de l’activitat; entre altres, es troba la moratòria fiscal.

La Cambra considera imprescindible una moratòria d’impostos generalitzada per poder fer front a aquesta situació, amb més motiu quan un dels principals problemes dels particulars i de les empreses és que no tenen liquiditat.

Passem a informar de les mesures d’urgència en matèria de fiscalitat aprovades per les diferentes administracions.

Ajornat el pagament de l’IVA del 1r trimestre de 2020 fins al 20 de maig

Aquest dimecres 15 d’abril, ha sortit publicat al BOE el RDL 14/2020, pel que s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributaries.

Concretament, i per als obligats amb un volum d’operacions inferior a 600.000 euros durant l’any 2019, els terminis per a la presentació de l’IVA, els pagaments a compte d’IRPF/IS, o retencions a compte de l’IRPF/IS, queden ajornats fins al proper 20 de maig, davant el 20 d’abril previst inicialment.

Als efectes de la presentació amb domiciliació bancaria, l’AEAT ha fet una nota on es diu que les domiciliacions que s´hagin fet fins al dia 15 d’abril, el càrrec també es farà a 20 de maig.

El termini per a les domiciliacions serà fins al 15 de maig, quan fins ara estava previst que el termini vencés aquest dimecres, 15 d’abril.

Modificació del termini de presentació de l’Impost de Successions

El passat dia 9 de abril es va publicar en el DOGC el DL 11/20, de 7 d’abril, pel qual s’adopten diferents mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i, a efectes tributaris, s’estableixen nous períodes de presentació o ingrés en període voluntari per a derterminats impostos propis i cedits de la Generalitat de Catalunya.

La modificació més significativa és la modificació sobre l’Impost de Successions. El fets imposables meritats abans del 14 de març de 2020, i per als quals no hagués finalitzat, en aquesta data, el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el termini de presentació comprendrà el temps que restava en cada cas per exhaurir el termini d’autoliquidació en aquesta data més dos mesos addicionals.

Pel que fa a l’Impost sobre el Patrimoni, el termini de presentació segueix sent el mateix que la renda, el proper 30 de juny.

Paralitzada l’emissió de rebuts i liquidacions d’impostos, taxes i preus públics per l’Ajuntament de Mataró, fins que acabi l’estat d’alarma

L’Ajuntament de Mataró ha decretat una sèrie de mesures econòmiques i fiscals que fan referència al pagament dels tributs municipals, a les concessions i a les empreses municipals i fundacions amb participació municipal, i a les obres públiques i privades.

Aquestes són les mesures aprovades:

  • Es paralitza l’emissió de rebuts i liquidacions d’impostos, taxes i preus públics mentre duri el període d’alarma.

  • Es concediran noves facilitats per al pagament dels deutes, com ara ajornaments i/o fraccionaments sense recàrrec, dintre de l’exercici 2020.

  • Exempció del pagament del preu públic de brossa comercial als establiments que hagin hagut de tancar a conseqüència de la situació d’excepcionalitat, pel temps que hagin estat tancats.

  • Es deixa de pagar la taxa de terrasses pel temps que no s’hagi pogut instal·lar per raó de l’alarma.

  • Se suspèn el pagament de les taxes d’ocupació dels mercats municipals, de marxants o fix, pel temps que no s’hagin pogut celebrar.

  • Bars i restaurants del passeig marítim, bars en poliesportius municipals i altres activitats objecte de concessió obligades a tancar, queden exemptes del pagament del cànon durant el temps de l’estat d’alarma

Les liquidacions de tributs, taxes i preus públics emeses directament per l’Ajuntament de Mataró (no per l’Organisme de Gestio Tributària) amb data de venciment entre el 20 de març i el 5 de maig han ampliat el seu termini de pagament fins al 20 de maig.