Serveis de la Cambra

Adm. Comunitats

Assessoria Jurídica

Assegurances

Adm. Finques

Arquitectura i oficina tècnica

Fiances

Economicofiscal

Gestoria Administrativa

la Cambra informa

És abusiva la clàusula de la comissió d’obertura en les hipoteques? octubre 18, 2018 Categoria: Newscam, Normativa hipoteques - En gairebé totes les hipoteques existeix una comissió d'obertura a abonar al moment de constituir el préstec hipotecari. A efectes pràctics, la comissió d'obertura sol ser entre el 0,5% i el 1% del capital total prestat, per la qual cosa aquestes solen oscil•lar entre els 1.200 i els 3.000 euros, Llegir més
Novetats del llibre sisè del Codi civil de Catalunya: la compravenda a carta de gràcia (7) setembre 24, 2018 Categoria: Llibre sisè Codi civil, Newscam - El llibre sisè del Codi civil de Catalunya conserva el contracte de compravenda a carta de gràcia, en virtut del qual el venedor es reserva el dret de redimir quan transmet la cosa. En virtut d'aquest dret, l'alienant  pot readquirir la cosa venuda dins el termini fixat. S'ha de dir Llegir més